Процедури

Процедура № 4566 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 10.08.2020
Втора дата
Начална цена 9,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2023

Данни за дървесината

Обект/и № 2023
Дървесен вид чб;бб;бл
Едра 4 куб.м.
Средна 125 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 220 куб.м.
За огрев 19 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 376 куб.м.