Процедури

Процедура № 4575 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 28.08.2020
Втора дата
Начална цена 103,562.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТ №2020 , ОБЕКТ №2023 И ОБЕКТ №2024 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ЗВЕЗДЕЦ“

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2020, Обект № 2023 и Обект №2024
Дървесен вид дб, цр,гбр, кгбр, бб,чб
Едра 267 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 693 куб.м.
За огрев 1263 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 2237 куб.м.