Процедури

Процедура № 4593 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 04.09.2020
Втора дата
Начална цена 5,447.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обект № 2024 от ГП за 2020 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2024
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 13 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 141 куб.м.