Процедури

Процедура № 4596 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 09.09.2020
Втора дата
Начална цена 31,268.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид бл, цр, мжд, кгбр, пбрс, кл, ак
Едра 5 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 5 куб.м.
За огрев 607 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 623 куб.м.