Процедури

Процедура № 4597 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 10.09.2020
Втора дата
Начална цена 66,508.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обект № 84- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 84
Дървесен вид бк, гбр, цр, бл, чб
Едра 232 куб.м.
Средна 145 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 759 куб.м.
За огрев 1393 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2529 куб.м.