Процедури

Процедура № 4598 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 09.09.2020
Втора дата
Начална цена 43,018.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2006, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 2006
Дървесен вид бб, здгл, бк, гбр,здб, трп, ак, бл, кгбр, чрш
Едра 73 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 8 куб.м.
За огрев 932 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1021 куб.м.