Процедури

Процедура № 4600 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 24.08.2020
Втора дата
Начална цена 23,428.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 83

Данни за дървесината

Обект/и № 83
Дървесен вид бк,здб,гбр,бл,цр
Едра 14 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 8 куб.м.
За огрев 878 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 900 куб.м.