Процедури

Процедура № 4604 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 10.09.2020
Втора дата
Начална цена 114,830.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 84 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 84
Дървесен вид бк, гбр, цр, бл, чб
Едра 232 куб.м.
Средна 145 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 759 куб.м.
За огрев 701 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1837 куб.м.