Процедури

Процедура № 4611 на ДГС Котел

Процедура № 4611 на ДГС Котел от 15.09.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 15.09.2020
Втора дата
Начална цена 40,385.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обект № 82- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 82
Дървесен вид бк, яв, гбр, бб, здб, чб
Едра 377 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 669 куб.м.
За огрев 203 куб.м.
ОЗМ 235 куб.м.
Всичко 1513 куб.м.