Процедури

Процедура № 4621 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 31.08.2020
Втора дата
Начална цена 47,800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 2025 и 2026 по чл.27

Данни за дървесината

Обект/и № 2025 и 2026
Дървесен вид бл, чб
Едра 184 куб.м.
Средна 597 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1128 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1912 куб.м.