Процедури

Процедура № 4655 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 29.09.2020
Втора дата
Начална цена 21,272.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2020 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 20-14
Дървесен вид иглолистна
Едра 218 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 264 куб.м.