Процедури

Процедура № 4656 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 16.10.2020
Втора дата
Начална цена 29,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет "Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части за МПС по заявка на ТП "ДГС Кипилово" за срок от 12 календарни месеца.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.