Процедури

Процедура № 4658 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 01.10.2020
Втора дата
Начална цена 50,211.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2020, 2021
Дървесен вид бл, цр, чб, бб, здб (изг)
Едра 748 куб.м.
Средна 820 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 185 куб.м.
За огрев 222 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1982 куб.м.