Процедури

Процедура № 4660 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 01.10.2020
Втора дата
Начална цена 31,923.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 01.10.2020 г. за Обект № 2044.

Данни за дървесината

Обект/и № 2044
Дървесен вид цр,бл,издб,кгбр
Едра 441 куб.м.
Средна 124 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 223 куб.м.
За огрев 347 куб.м.
ОЗМ 122 куб.м.
Всичко 1257 куб.м.