Процедури

Процедура № 4661 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 15.09.2020
Втора дата
Начална цена 19,712.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне по чл.27 от Наредбата
Предмет Добив на опожарена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - ДГТ - Обект 2023

Данни за дървесината

Обект/и № 2023
Дървесен вид чб,бб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 896 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 896 куб.м.