Процедури

Процедура № 4662 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 18.09.2020
Втора дата
Начална цена 28,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2029 по чл.27

Данни за дървесината

Обект/и № 2029
Дървесен вид чб
Едра 42 куб.м.
Средна 267 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 815 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1128 куб.м.