Процедури

Процедура № 4672 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 24.09.2020
Втора дата
Начална цена 11,075.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2030, 371-з, 371-к, 372-г и 372-ж по чл.27

Данни за дървесината

Обект/и № 2030
Дървесен вид чб
Едра 21 куб.м.
Средна 146 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 271 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 443 куб.м.