Процедури

Процедура № 4675 на ДЛС Тополовград

Процедура № 4675 на ДЛС Тополовград от 09.10.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 09.10.2020
Втора дата
Начална цена 798.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект №2031 от ЛФ-2020 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2031
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 38 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 38 куб.м.