Процедури

Процедура № 4696 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 15.10.2020
Втора дата
Начална цена 45,338.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 2007, стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № 2007
Дървесен вид бк, гбр,здб, бл, трп, кгбр, шк
Едра 298 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 4 куб.м.
За огрев 669 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Всичко 1051 куб.м.