Процедури

Процедура № 4723 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 27.10.2020
Втора дата
Начална цена 19,313.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 204148 и 204149
Дървесен вид бб,чб,здгл,цр
Едра 60 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 373 куб.м.
За огрев 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 515 куб.м.

Документи