Процедури

Процедура № 4724 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 27.10.2020
Втора дата
Начална цена 13,420.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 204147
Дървесен вид здб,бк,гбр,мждр
Едра 5 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 262 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 267 куб.м.

Документи