Процедури

Процедура № 4725 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 27.10.2020
Втора дата
Начална цена 4,182.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен за МП

Данни за дървесината

Обект/и № 204146
Дървесен вид бб,здгл,бк,гбр
Едра 29 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 27 куб.м.
За огрев 13 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 76 куб.м.