Процедури

Процедура № 4726 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 09.10.2020
Втора дата
Начална цена 43,626.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне по чл.27 от Наредбата
Предмет Добив на опожарена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - ОГТ - Обект 20-3

Данни за дървесината

Обект/и № 20-3
Дървесен вид чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1983 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1983 куб.м.