Процедури

Процедура № 4728 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 16.10.2020
Втора дата
Начална цена 549.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на действително добита дървесина чрез договаряне

Данни за дървесината

Обект/и № 2010-5
Дървесен вид бл
Едра 6.10 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6.10 куб.м.