Процедури

Процедура № 4729 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 16.10.2020
Втора дата
Начална цена 20,506.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на действително добито количество иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2015-5,2015-6

Данни за дървесината

Обект/и № 2015-5,2015-6
Дървесен вид чб,бб
Едра 256.33 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 256.33 куб.м.