Процедури

Процедура № 4733 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 28.10.2020
Втора дата
Начална цена 15,518.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 203157 на 28.10.2020 г. от ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203157
Дървесен вид чб, блг, здб, бб, цр
Едра 71 куб.м.
Средна 267 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 117 куб.м.
За огрев 130 куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Всичко 636 куб.м.