Процедури

Процедура № 4734 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 28.10.2020
Втора дата
Начална цена 6,391.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обект № 203157 на 28.10.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 203157
Дървесен вид чб, блг, здб, бб
Едра 71 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 71 куб.м.