Процедури

Процедура № 4739 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 03.11.2020
Втора дата
Начална цена 33,525.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2020 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2065
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 53 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 610 куб.м.
За огрев 252 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 928 куб.м.