Процедура № 4760 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 30.10.2020 537.00 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Продажба чрез договаряне
Предмет Продажба на добите дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1,7-4 чб 0 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м.