Процедури

Процедура № 4770 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 17.11.2020
Втора дата
Начална цена 34,879.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 214-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 214-1
Дървесен вид бб, здгл, бк, гбр, здб, трп, кгбр, чрш,
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 252 куб.м.
За огрев 275 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 546 куб.м.