Процедури

Процедура № 4775 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 02.11.2020
Втора дата
Начална цена 12,948.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина по чл.27
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 2037, отдел 306-д по чл.27 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2037
Дървесен вид чб
Едра 348 куб.м.
Средна 108 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 95 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 551 куб.м.