Процедура № 4792 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тунджа 26.11.2020 13,714.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2014

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2014 тп 63 куб.м. 168 куб.м. 13 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 254 куб.м.