Процедура № 4799 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 30.11.2020 446,974.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118; изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк, бб, чб, 216 куб.м. 3793 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 15146 куб.м. 44 куб.м. 19233 куб.м.