Процедури

Процедура № 480 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 02.12.2016
Втора дата 08.12.2016
Начална цена 142,398.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1703-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1703-А
Дървесен вид бк,здб
Едра 1206 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 72 куб.м.
Всичко 1278 куб.м.