Процедура № 4800 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 4800 на ДГС Царево от 30.11.2020 е прекратена!
ДГС Царево 30.11.2020 529,579.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2114 – 1, 2115 – 1, 2116 – 1, 2117 – 1, 2118 - 1; изгр, бл, мжд, цр, чб, избк, 110 куб.м. 925 куб.м. 8 куб.м. 3920 куб.м. 2718 куб.м. 14 куб.м. 7695 куб.м.