Процедура № 4833 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 04.12.2020 7,272.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2020-1 бб, чб 90.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 90.90 куб.м.