Процедури

Процедура № 4842 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 08.12.2020
Втора дата
Начална цена 151,383.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106
Дървесен вид тп, ак, бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, брз
Едра 815 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 981 куб.м.
За огрев 1152 куб.м.
ОЗМ 430 куб.м.
Всичко 3484 куб.м.