Процедури

Процедура № 4843 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Несебър
Първа дата 04.12.2020
Втора дата
Начална цена 60,123.98 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от Обект № 2101, група № 1, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № 2101
Дървесен вид чб,бб,гбр,цр,бл,срлп,изгрн
Едра 428 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 575 куб.м.
За огрев 1245 куб.м.
ОЗМ 105 куб.м.
Всичко 2353 куб.м.