Процедури

Процедура № 4845 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 09.12.2020
Втора дата
Начална цена 171,478.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 214105, 214106, 214107, 214108 и 214109
Дървесен вид бб,чб,здб,бк,гбр,мждр,кл,яв,яс,трп,бл,цр,ак,врбсрлп
Едра 170 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2523 куб.м.
За огрев 1291 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4059 куб.м.

Документи