Процедури

Процедура № 4847 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 09.12.2020
Втора дата
Начална цена 3,621.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 214103
Дървесен вид бб
Едра 26 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 28 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 62 куб.м.

Документи