Процедури

Процедура № 4848 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 10.12.2020
Втора дата
Начална цена 164,344.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2107-1, 2108-1
Дървесен вид чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл
Едра 32 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 339 куб.м.
За огрев 1866 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2284 куб.м.