Процедури

Процедура № 4849 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 19.11.2020
Втора дата
Начална цена 12,334.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №205142, отдели 370б; 371б ;373в

Данни за дървесината

Обект/и № 205142
Дървесен вид чб
Едра 8 куб.м.
Средна 357 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
Технологична 88 куб.м.
За огрев 37 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 548 куб.м.