Процедура № 4855 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 07.12.2020 117,725.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101, 2103 чб, бл, цр, мжд, кгбр 171 куб.м. 886 куб.м. 4 куб.м. 646 куб.м. 3218 куб.м. 0 куб.м. 4925 куб.м.