Процедури

Процедура № 4855 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 07.12.2020
Втора дата
Начална цена 117,725.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2101, 2103
Дървесен вид чб, бл, цр, мжд, кгбр
Едра 171 куб.м.
Средна 886 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 646 куб.м.
За огрев 3218 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4925 куб.м.