Процедура № 4856 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4856 на ДГС Свиленград от 26.11.2020 е прекратена!
ДГС Свиленград 26.11.2020 30,711.00 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне договаряне
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград- Обект: 2008-7 и Обект: 2022-4

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2008-7, 2022-4 здб,цр,бл,мжд,лп 0 куб.м. 59 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 359 куб.м. 0 куб.м. 427 куб.м.