Процедури

Процедура № 4856 на ДГС Свиленград

Процедура № 4856 на ДГС Свиленград от 26.11.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 26.11.2020
Втора дата
Начална цена 30,711.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград- Обект: 2008-7 и Обект: 2022-4

Данни за дървесината

Обект/и № 2008-7, 2022-4
Дървесен вид здб,цр,бл,мжд,лп
Едра 0 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 359 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 427 куб.м.