Процедури

Процедура № 4858 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 10.12.2020
Втора дата
Начална цена 142,743.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2102, 2112 и 2113
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 261 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 361 куб.м.
За огрев 2695 куб.м.
ОЗМ 100 куб.м.
Всичко 3495 куб.м.