Процедури

Процедура № 4859 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 08.12.2020
Втора дата
Начална цена 109,732.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен на маркирана дървесина от Обекти № 2106, № 2107, № 2108, № 2109, № 2110

Данни за дървесината

Обект/и № 2106,2107,2108,2109,2110
Дървесен вид цр;бл;чб;кдб
Едра 14 куб.м.
Средна 213 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 4751 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4986 куб.м.