Процедури

Процедура № 4860 на ДГС Елхово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Елхово
Първа дата 08.12.2020
Втора дата
Начална цена 49,440.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен.

Данни за дървесината

Обект/и № 2105
Дървесен вид цр;бл;чб;кдб
Едра 11 куб.м.
Средна 116 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1110 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1238 куб.м.