Процедури

Процедура № 4864 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 09.12.2020
Втора дата
Начална цена 16,730.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2122.

Данни за дървесината

Обект/и № 2122
Дървесен вид чб,бб,бл,срлп,цр
Едра 334 куб.м.
Средна 277 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 287 куб.м.
За огрев 6 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 662 куб.м.