Процедури

Процедура № 4865 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 09.12.2020
Втора дата
Начална цена 13,038.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2123.

Данни за дървесината

Обект/и № 2123
Дървесен вид чб,бб,здб,цр,кгбр,мжд
Едра 128 куб.м.
Средна 212 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 392 куб.м.
За огрев 9 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 553 куб.м.