Процедури

Процедура № 4866 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 09.12.2020
Втора дата
Начална цена 13,032.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2124.

Данни за дървесината

Обект/и № 2124
Дървесен вид чб,бб,дгл,бл,гбр,,цр,избк,мжд
Едра 144 куб.м.
Средна 244 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 329 куб.м.
За огрев 41 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 546 куб.м.